Image
 
 
 

trzymadła szczotkowe

Dysponując własną odlewnią i narzedziownią, Elektrocarbon przeprowadza cały proces produkcji trzymadeł w swojej fabryce, sprawując tym samym pełną kontrolę nad jakością wykonania. Każda partia półproduktów do produkcji trzymadeł jest badana pod kątem zgodności z nominalnymi właściwościami. Konstrukcja, produkcja i sprzedaż trzymadeł podlega normom systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, oraz naszym wewnętrznym normom.
Każde trzymadło przed opuszczeniem fabryki jest poddawane kontroli w zakresie wymiarów gniazda szczotkowego, wysiegu i siły docisku systemu dociskowego. Ponadto prowadzimy systematyczne kontrole wszystkich wymiarów wykonywanych części i podzespołów

Na życzenie poddajemy trzymadła specjalistycznej obróbce przystosowującej je do pracy w poszczególnych strefach klimatycznych według normy PN-68/H-04650, o oznaczeniach:
N - w strefie klimatu umiarkowanego
TA - w strefie klimatu tropikalnego suchego
TH - w strefie klimatu tropikalnego
MT - w strefie klimatu tropikalnego morskiego

W seryjnej produkcji mamy trzymadła szczotkowe dla maszyn komutatorowych i pierścieniowych dużych i małych mocy, stosowane w przemyśle, transporcie i elektronarzędziach.

konstrukcje trzymadeł znajdziesz w katalogu

Jeśli nie znajdziesz w katalogu odpowiedniej konstrukcji, w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu podaj podstawowe wymiary i opisz trzymadło za pomocą zdjęć albo rysunków.

Oferujemy również trzymadła dla produkcji mocy z możliwością wymiany szczotek pod obciążeniem