Szczotki elektryczne, elektroszczotki, szczotki węglowe, carbon brushes, kohlebürsten, щётки
Szczotki

Produkowane przez Elektrocarbon szczotki do maszyn elektrycznych, w swych najbardziej typowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, przedstawione są w trzech tematycznych katalogach. Katalogi zawierają tablice najczęściej stosowanych marek materiałów szczotkowych, szkice poglądowe kształtów korpusów szczotek i końcówek oraz tablice z podstawowymi wymiarami szczotek i numerami katalogowymi naszych rysunków.

Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania szczotek o innych niż w katalogu kształtach i wymiarach, z innych materiałów szczotkowych, z zastosowaniem innych końcówek i o dowolnych długościach linek. Nasi specjaliści służą radą i pomocą w doborze optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i gatunków materiałów szczotkowych.

Na naszej stronie www zamieszczamy zaktualizowany wyciąg z ogólnego katalogu szczotek oraz katalogi "Szczotki elektryczne do elektronarzędzi" i "Szczotki elektryczne do krajowych pojazdów samochodowych i ciągników". Pełny ogólny katalog "SZCZOTKI ELEKTRYCZNE" na życzenie klienta przesyłamy pocztą.

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE

 

WYMIARY SZCZOTEK

Szczotka współpracująca z komutatorem   Szczotka współpracująca z pierścieniem ślizgowym

Wymiary korpusu szczotki podaje się w następującej kolejności:

t x a x r

gdzie:
t - szerokość mierzona w kierunku stycznym do obwodu komutatora lub pierścienia ślizgowego,
a - długość mierzona w kierunku równoległym do osi komutatora lub pierścienia ślizgowego,
r - największa wysokość w kierunku promieniowym, mierzona wzdłuż osi głównej szczotki.

Znormalizowane wymiary szczotek, ich dopuszczalne odchyłki, podstawowe wymiary typowych końcówek do linek szczotkowych, parametry linek i ich dopuszczalną obciążalność prądową podaje norma PN-90/E-06736 "Maszyny elektryczne wirujące. Szczotki i trzymadła szczotkowe. Wymiary."

Na życzenie klienta możemy przesłać karty katalogowe stosowanych przez nas końcówek szczotkowych.

LINKI MIEDZIANE DO SZCZOTEK

Do połączeń między korpusem szczotki i trzymadłem szczotkowym stosowane są linki okrągłe, wg normy DIN 46438 o przekrojach zgodnych z normą IEC 228 oraz linki plecione wg kart katalogowych producentów linek.

WYKONANIE

Na życzenie klienta szczotki węglowe mogą być produkowane w wykonaniu przeznaczonym do pracy w strefie klimatu "morski tropik - MT" według wymagań odpowiednich norm. Gdy szczotki przewidziane są do pracy w maszynach poza strefą klimatu umiarkowanego, prosimy w zamówieniu określić rodzaj wykonania.

WYMAGANIA

Szczotki węglowe wykonywane są zgodnie z wymaganiami następujących norm:
PN-92/E-06735 Maszyny elektryczne wirujące. Szczotki węglowe, trzymadła szczotkowe, komutatory i pierścienie ślizgowe. Terminologia.
PN-90/E-06736 Maszyny elektryczne wirujące. Szczotki i trzymadła szczotkowe. Wymiary.
ZN-98/FPE-181 Maszyny elektryczne wirujące. SZCZOTKI. Wymagania i badania.
ZN-99/FPE-163 Maszyny elektryczne pojazdów samochodowych. SZCZOTKI. Wymagania i badania.
ZN-99/FPE-134 Szczotki do silników elektronarzędzi. Wymagania i badania.

JAKOŚĆ WYKONANIA

Wszystkie nasze wyroby, w tym szczotki węglowe produkujemy z uwzględnieniem wymogów systemu zarządzania jakością w zakresie konstrukcji, produkcji, montażu i serwisu, opartych na wymaganiach norm DIN EN ISO 9001:2000 oraz ISO/TS 16949:2002. System ten zapewnia wysoką jakość naszych wyrobów i gwarantuje maksymalne zaspokajanie potrzeb i wymagań naszych odbiorców.

 

 

INFORMACJE HANDLOWE

 

W celu zapewnienia terminowej i pełnej realizacji zamówień prosimy przestrzegać następujących zasad:

  1. Zamówienie na wybrany rodzaj szczotek węglowych prosimy przesyłać na adres naszej fabryki pocztą lub faksem na numer +48 32 390 52 10.
  2. W zamówieniu na szczotki prosimy podać: numer katalogowy, wymiary szczotek, markę materiału szczotkowego, ilość sztuk, rodzaj wykonania (dotyczy wykonań tropikalnych i morskich), dokładny adres zamawiającego, adres wysyłkowy (jeżeli różni się on od adresu zamawiającego), aktualne warunki płatności, numer NIP oraz oświadczenie o wysyłce towaru bez podpisu odbiorcy.
  3. Przyjęcie zamówienia, cenę i termin dostawy potwierdzamy pisemnie.
  4. Przy składaniu zapytań ofertowych dotyczących szczotek nie ujętych w naszych katalogach prosimy do zamówienia dołączyć dokumentację techniczną (rysunek lub szkic) zamawianych szczotek z określeniem stosowanego dotychczas materiału szczotkowego lub przesłać wzór szczotki oraz podać typ maszyny elektrycznej lub urządzenia, do którego jest przeznaczona. Do zapytania prosimy załączyć wypełnioną ankietę teczniczną. O możliwości wykonania szczotek nie ujętych w katalogach, wypowiadamy się w terminie do 14 dni od daty otrzymania zapytania.
  5. W przypadku braku marki oryginalnego materiału szczotkowego na szczotki zamówione przez odbiorcę, możemy zaproponować na podstawie długoletniego doświadczenia materiał zamienny lub kilka materiałów, do uzgodnienia z odbiorcą.
  6. Przy zapytaniach ofertowych na szczotki o specjalnych nietypowych wymaganiach oraz przy konieczności opracowania nietypowych konstrukcji, zastrzegamy sobie możliwość dokonania przez naszych specjalistów dodatkowych uzgodnień szczegółów technicznych, z uwzględnieniem wielkości zamówienia.
  7. Wszelkich wyjaśnień dotyczących zamówień udziela Dział Marketingu i Sprzedaży fabryki - tel.: +48 61 811 74 41, fax: +48 61 811 74 14, e-mail: handel@elektrocarbon.pl,a w sprawach technicznych - konstruktor w Dziale Technicznym - tel.: +48 32 390 53 34, e-mail: konstruktor@elektrocarbon.pl.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

ANKIETA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SZCZOTEK

pobierz plik (WORD) »

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE MATERIAŁY SZCZOTKOWE I ICH WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROFIZYCZNE

pobierz plik (PDF) »

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH MAREK MATERIAŁÓW SZCZOTKOWYCH

pobierz plik (PDF) »

KATALOG SZCZOTEK - WYCIĄG

(rozmiar pliku 73 KB)

pobierz plik (PDF) »

KATALOG SZCZOTEK DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKÓW

(rozmiar pliku 660 KB)

pobierz plik (PDF) »


Adobe Reader

Przeglądarka plików PDF

pobierz plik»

©2010 Elektrocarbon Sp. z o.o.
odlewy