język polski english version deutsch version

Trzymadła szczotkowe:

trzymadlaInformacje techniczne
Produkowane trzymadła szczotkowe znajdują zastosowanie w maszynach elektrycznych:

 • komutatorowych
 • komutatorowych trakcyjnych
 • pierścieniowych małych, średnich i dużych mocy
 • elektronarzędziach.

 

Trzymadła szczotkowe mogą być produkowane w wykonaniach przeznaczonych do pracy w poszczególnych strefach klimatycznych: (wg PN-68/H-04650)
N – w strefie klimatu umiarkowanego,
TA – w strefie klimatu tropikalnego suchego,
TH – w strefie klimatu tropikalnego,
MT – w strefie klimatu tropikalnego morskiego.

 

Konstrukcja:
Trzymadła szczotkowe są produkowane w następujących wykonaniach:
Ms – mosiężne
St – stalowe
Zaprasowane tłoczywem elektroizolacyjnym.

 

Trzymadła szczotkowe w wykonaniu mosiężnym (Ms) występują jako:

 • blaszane,
 • odlewane ze stopów miedzi.

 

Trzymadła szczotkowe w wykonaniu stalowym (St) występują jako konstrukcje blaszane.
Istnieją następujące konstrukcje układów dociskowych na szczotkę osadzoną w gnieździe oprawki:

 • dźwigniowe ze sprężyną naciągową (nowa konstrukcja z możliwością regulacji nacisku) (stara konstrukcja bez regulacji nacisku),
 • układ sprężyny spiralnej kompletnej,
 • układ ze sprężyną naciskową,

 

Naciski jednostkowe na szczotkę:

 • dla trzymadeł szczotkowych przeznaczonych do silników komutatorowych przyjmuje się nacisk jednostkowy 200 G/cm2,
 • dla trzymadeł szczotkowych przeznaczonych do silników trakcyjnych przyjmuje się nacisk jednostkowy w granicach 250¸ 400 G/cm2,
 • dla trzymadeł szczotkowych przeznaczonych do silników pierścieniowych przyjmuje się nacisk jednostkowy w granicach 200¸ 300 G/cm2.
 • Rozwiązania konstrukcyjne trzymadeł szczotkowych są przedstawione na rysunkach, a ich podstawowe wymiary są podane w tabelach poszczególnych kart katalogowych.

Nasi specjaliści służą radą i pomocą w doborze optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Jakość wykonania
Wszystkie nasze wyroby produkujemy z uwzględnieniem wymogów systemu zarządzania jakością w zakresie konstrukcji, produkcji, montażu i serwisu, opartych na wymaganiach normy PN EN ISO 9001:2015.
Trzymadła szczotkowe poddawane są szczegółowej kontroli jakości, a w zakresie podstawowych wymiarów: gniazda szczotkowego, wysięgu i wymaganego nacisku na szczotkę – kontroli stuprocentowej.
Ponadto systematycznie prowadzi się kontrolę jakości wszystkich wymiarów wykonywanych części i podzespołów.
Stosowany system zapewnia stałe podnoszenie jakości naszych wyrobów i gwarantuje maksymalne zaspokajanie potrzeb i wymagań naszych odbiorców.

Do pobrania

pdf-icon-png-75

Katalog trzymadeł