język polski english version deutsch version

Szczotki:

Elektrocarbon jest producentem szczotek elektrycznych do maszyn prądu stałego i zmiennego, sprzętu gospodarstwa domowego, elektronarzędzi, przemysłu, wózków transportowych, komunikacji kolejowej i tramwajowej, a także energetyki, górnictwa, hutnictwa i wielu innych.

Szczotki są dostępne w różnorodnych kształtach, wymiarach, typach, gatunkach, w zależności od wymagań technicznych. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania szczotek o innych niż w katalogu kształtach i wymiarach, z innych materiałów szczotkowych, z zastosowaniem innych końcówek i o dowolnych długościach linek.

Nasi specjaliści służą radą i pomocą w doborze optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i gatunków materiałów szczotkowych.

 

Ponadto specjalizujemy się w produkcji płyt metalografitowych do produkcji szczotek oraz wyprasek i szczotek metalografitowych prasowanych na bazie miedzi i grafitu. Płyty metalografitowe produkujemy w standardowych wymiarach oraz na życzenie klienta w każdej grubości.

 

Wypraski i szczotki elektryczne metalografitowe produkujemy o wymiarach od 5x5x6,5 do max. 12x36x27mm. Szczotki elektryczne są prasowane na gotowo z linką. Oferujemy szczotki z końcówkami i bez. Szczotki z płyt metalografitowych znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu a mianowicie w górnictwie, budownictwie, hutnictwie, energetyce, motoryzacji, trakcji spalinowej
i elektrycznej, elektronarzędziach i innych.

 

Produkowane przez Elektrocarbon szczotki do maszyn elektrycznych, wszczotki swych najbardziej typowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, przedstawione są w trzech tematycznych katalogach. Katalogi zawierają tablice najczęściej stosowanych marek materiałów szczotkowych, szkice poglądowe kształtów korpusów szczotek i końcówek oraz tablice z podstawowymi wymiarami szczotek i numerami katalogowymi naszych rysunków.

Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania szczotek o innych niż w katalogu kształtach i wymiarach, z innych materiałów szczotkowych, z zastosowaniem innych końcówek i o dowolnych długościach linek. Nasi specjaliści służą radą i pomocą w doborze optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i gatunków materiałów szczotkowych.

Na naszej stronie www zamieszczamy zaktualizowany wyciąg z ogólnego katalogu szczotek oraz katalogi „Szczotki elektryczne do elektronarzędzi” i „Szczotki elektryczne do krajowych pojazdów samochodowych i ciągników”. Pełny ogólny katalog „SZCZOTKI ELEKTRYCZNE” na życzenie klienta przesyłamy pocztą.

 

Informacje techniczne
Wymiary szczotek

Szczotka współpracująca z komutatorem

Szczotka współpracująca z komutatorem

Szczotka współpracująca z pierścieniem ślizgowym

Szczotka współpracująca z pierścieniem ślizgowym

Wymiary korpusu szczotki podaje się w następującej kolejności:
t x a x r

gdzie:
t – szerokość mierzona w kierunku stycznym do obwodu komutatora lub pierścienia ślizgowego,
a – długość mierzona w kierunku równoległym do osi komutatora lub pierścienia ślizgowego,
r – największa wysokość w kierunku promieniowym, mierzona wzdłuż osi głównej szczotki.

Znormalizowane wymiary szczotek, ich dopuszczalne odchyłki, podstawowe wymiary typowych końcówek do linek szczotkowych, parametry linek i ich dopuszczalną obciążalność prądową podaje norma PN-90/E-06736 „Maszyny elektryczne wirujące. Szczotki i trzymadła szczotkowe. Wymiary.”

Na życzenie klienta możemy przesłać karty katalogowe stosowanych przez nas końcówek szczotkowych.

Linki miedziane do szczotek
Do połączeń między korpusem szczotki i trzymadłem szczotkowym stosowane są linki okrągłe, wg normy DIN 46438 o przekrojach zgodnych z normą IEC 228 oraz linki plecione wg kart katalogowych producentów linek.

Wykonanie
Na życzenie klienta szczotki węglowe mogą być produkowane w wykonaniu przeznaczonym do pracy w strefie klimatu „morski tropik – MT” według wymagań odpowiednich norm. Gdy szczotki przewidziane są do pracy w maszynach poza strefą klimatu umiarkowanego, prosimy w zamówieniu określić rodzaj wykonania.

Wymagania
Szczotki węglowe wykonywane są zgodnie z wymaganiami następujących norm:
PN-92/E-06735 Maszyny elektryczne wirujące. Szczotki węglowe, trzymadła szczotkowe, komutatory i pierścienie ślizgowe. Terminologia.
PN-90/E-06736 Maszyny elektryczne wirujące. Szczotki i trzymadła szczotkowe. Wymiary.
ZN-98/FPE-181 Maszyny elektryczne wirujące. SZCZOTKI. Wymagania i badania.
ZN-99/FPE-163 Maszyny elektryczne pojazdów samochodowych. SZCZOTKI. Wymagania i badania.
ZN-99/FPE-134 Szczotki do silników elektronarzędzi. Wymagania i badania.

Jakość wykonania
Wszystkie nasze wyroby, w tym szczotki węglowe produkujemy z uwzględnieniem wymogów systemu zarządzania jakością w zakresie konstrukcji, produkcji, montażu i serwisu, opartych na wymaganiach norm PN EN ISO 9001:2015 oraz ISO/TS 16949:2002. System ten zapewnia wysoką jakość naszych wyrobów i gwarantuje maksymalne zaspokajanie potrzeb i wymagań naszych odbiorców.

Do pobrania

pdf-icon-png-75

Katalog szczotek

pdf-icon-png-75

Katalog szczotek do pojazdów samochodowych i ciągników

pdf-icon-png-75

Najczęściej stosowane materiały szczotkowe i ich właściwości elektrofizyczne

pdf-icon-png-75

Główne zastosowania poszczególnych marek materiałów szczotkowych

pdf-icon-png-75

Ankieta techniczna dotycząca szczotek