język polski english version deutsch version

Materiały szczotkowe:

Elektrocarbon Sp. z o.o. posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie produkcji wyrobów grafitowych.

 

W 2016 roku Elektrocarbon Sp. z o.o. rozpoczęła produkcję materiałów elektrografitowych, pod dotychczasowymi nazwami: E28, E28S, E30, E35. Było to efektem współpracy z renomowanymi dostawcami materiałów szczotkowych, doświadczonej kadry i zasobów technologiczno-produkcyjnych.

 

Podstawowym i bez wątpienia renomowanym dostawcą surowca (półfabrykatu) do produkcji finalnych płyt jest nasz partner handlowy – firma MERSEN, który dostarcza do Elektrocarbon półfabrykat płytowy poddany następującym procesom:

 • mielenia i przesiewania surowców sypkich
 • mieszania surowców sypkich z lepiszczem na gorąco
 • mielenia mieszanki
 • przesiewania
 • prasowania blokowego
 • wypalania w piecach gazowych
 • grafitowania w piecach elektrycznych oporowych

płyty te następnie już przez Elektrocarbon Sp. z o.o. są nasycane próżniowo i utwardzane termicznie z zachowaniem parametrów wynikających z norm zakładowych.

 

Szczotki elektrografitowe znajdują szerokie zastosowanie w komutatorowych maszynach elektrycznych stałego i zmiennego prądu, np.:

 • prądnicach samochodowych i kolejowych
 • silnikach tramwajowych i silnikach lokomotyw
 • maszynach trakcji elektrycznej i spalinowej
 • prądnicach oświetleniowych

 

Elektrografitowe szczotki produkcji Elektrocarbon posiadają bardzo dobre parametry fizyko-chemiczne i komutatorowe. Charakteryzują się bardzo dobrą przewodnością elektryczną oraz termiczną, są odporne na opalenia i wytrzymałe na prądy zwarciowe.